HUIA

Te Reo Tohutohu – He Rauemi Whakahiki Pūkenga mā te Pouako

Kaupapa

He rauemi matihiko tēnei, ā, he aratohu hoki mō te hunga kaiako e ako ana i roto i ngā wharekura. Ko tēneirauemi he tauira. Ko te whāinga, he whakarato whakamāramatanga mō te reo tohutohu e whakamahia ana iroto i te akomanga me ngā whakamātautau ā-waho mā ngā ākonga wharekura. He tiro ki ngā momo tohutohu kaputa. He wherawhera i ngā kōrero hei tautoko i ngā ākonga e noho ana i ngā whakamātautau nei. He titiro hokiki ngā momo rautaki mō te hoahoa i ngā pātai tika, i ngā pātai kounga, i ngā momo tohutohu hoki puta noa i ngākaupapa o Te Marautanga o Aotearoamō ngā taumata 68.

Ngā Kaituhi: Mere Clendon-Smith, Hone Morris, Uenuku Fairhall, Ian Cormack

DOWNLOAD RESOURCE

Description

This pdf resource is a guide for teachers and students in wharekuraThis is a draft resource. The purpose of thisresource is to provide consistency and guidance around the instructional language utilised in the classroom andin the assessment activities for wharekura students. It aims to assist kaiako working with senior students inwharekura to identify different question types, and unpack the content of questions to support students in theirpreparation for external assessments for NCEA and Scholarship. The resource identifies strategies for thedevelopment of effective questions and appropriate instructional language for different subjects across Levels 6-8 of Te Marautanga o Aotearoa. 

Authors: Mere Clendon-Smith, Hone Morris, Uenuku Fairhall, Ian Cormack

DOWNLOAD RESOURCE