HUIA

Te Huinga Pukapuka o Koiri - Mā te Pouako

Kaupapa

I tuhia tēnei aratohu hei āwhina i ngā pouako kei roto i ngā akomanga reo Māori, ina whakamihi ana rātou i ngā pukapuka hou o roto i te huinga pukapuka o Koirir. Arā, Kimihia me Rona. Ko tā te aratohu nei, he tautohu, he whakaraupapa hoki i ngā mahi ka taea e te pouako hei whakaako, hei whakawhanake hoki i ngā pūkenga pānui a ngā ākonga. 

E tūhono ana ngā kōrero o roto nei ki Te Marautanga o Aotearoa, He Ara Ako i te Reo Matatini me Ngā Whanaketanga Rumaki Māori.

Description

These  teachers’  notes  are  intended  to  assist teachers  within  the  Māori  medium  sector  and support the most recent titles published for the Koiri series of junior chapter books. The new titles being; Kimihia and Rona.   This resource provides learning  and  teaching  sequences,  reading  and comprehension strategies, student learning tools, as well as activities about the structural elements of fiction – exposition, rising action, climax/turning point, falling action and resolution.

This  resource  is  aligned  with  Te  Marautanga  o Aotearoa,  He Ara Ako i te Reo Matatini  and  Ngā Whanaketanga Rumaki Māori.