HUIA

Taku Kete Kōhanga

Kaupapa

E whakamārama ana tēnei pukapuka I ngā tapu ka hari I wētahi tamariki ki te kohanga.

Description

A kete for kohanga that reinforces the vocabulary of everyday objects.