HUIA

Meariki: The Quest for Truth / Meariki: Te Rapunga i te Pono

Kaupapa

He pārau a Meariki mā te iwi o Ngāi Kūwai. Ko āna mahi, he mahi i ngā hiahia a te rangatira, a Te Mihiau me te tiaki hoki i te puhi o te iwi, a Hineamuru. Ka kahakingia a Hineamuru e te ruānuku, e Tānekikiwa, ka riro mā Meariki te puhi e pūrere mai. Mā Meariki rāua ko Pēhi, tō Hineamuru tau, te huarahi mōrearea e takahi. Ka tūtakina ētahi tāngata rerekē – ko ētahi he pai, ko ētahi atu kāore i te pai. Nā te mea riki te mahi nui e tutuki, ā, i te mutunga iho, ka rokohina e Meariki tōna kōhau ake.

Description

Meariki is a slave to the people of Ngāi Kūwai. Her job is to obey the chief, Te Mihiau and to look after his only daughter, Hineamuru. When Hineamuru is taken away by the warlock, Tānekikiwa, Meariki is sent to rescue her. Together with Pēhi, Hineamuru’s beau, Meariki makes the hazardous journey to rescue her mistress. Along the way, they meet some interesting characters – some of whom are good, some not so good. Determined and fierce, Meariki isn’t a normal slave. In the end, Meariki discovers her true destiny.