HUIA

Kua Tohunga Kē Au!

Kaupapa

Ko te whakahaumaru ipurangi te kaupapa matua o Kua Tohunga Kē Au! 10 noa ngā tau o Tama, ā, i ngā wā  katoa  ka  whakamoroki  ia  i  tōna  māmā  kia tākaro kēmu i te ipurangi. Me mōhio pū a Tama ki ngā ture whakahaumaru i a ia anō engari, ahakoa ngā whakatūpatotanga a tōna māmā, kāore ia i aro atu. I a Tama e tākaro ana i te ipurangi, ka whai hoa hou  ia,  ko  ‘NeneKaRA1819.’  Nāwai  rā,  ka  kino haere āna kōrero ā-ipurangi ki a Tama. Kua raru rawa a Tama, i te mea, kei tētahi tauhou kē ngā kōrero matatapu mō tōna ake whānau.

Description

Kua Tohunga Kē Au! is a story about Internet safety. The central character is a 10-year-old boy named Tama who persistently pesters his mum to allow him to play games on the Internet. Tama’s mother is adamant that he needs to learn about Internet safety first.  Despite his mother’s warnings, the temptation of Internet games is too great.  When playing a game online, Tama starts chatting to a new friend named ‘NeneKaRA1819’. Eventually, the friendly Internet chat turns nasty. It’s too late when Tama realises he has given away too much private information to a total stranger about his family.