HUIA

Kei hea a Aroha

Kaupapa

Kei te rapu a Hinemoa i tana ngeru.  Ma tēnei pukapuka ka taea ngā tamariki me te kaiako te kōrero mo ngāā tūmomo wāhi huna.

Description

Where is Aroha? Hinemoa has lost her cat Aroha, children can go with Hinenoa on her journey to find Aroha. Children can look and search within images.