HUIA

He Maia, He Toa, He Tangata Noa

Kaupapa

He mea whakarite a Whakamīharo Mai me He Māia, He Toa, He Tangata Noa hei whakapoapoa i te kaipānui horokukū i ngā tau 7–10. Ko ngā tino whāinga o ēnei pukapuka:

Ko tā Whakamīharo Mai me He Māia, He Toa, He Tangata Noa he whakamahi i ngā kaupapa me ngā momo tuhinga hei whakapoapoa i ngā kaipānui katoa.  Ka kapi i ēnei tuhinga ngā kaupapa pārekareka, pēnei i ngā toa hākinakina rongonui, ngā meka whakamīharo me ngā taki tuku iho whakaawe.

Ko Whakamīharo Mai mā ngā tau 7 me te 8 (Taumata 4 o Te Reo Māori)

Ko He Māia, He Toa, He Tangata Noa mā ngā tau 9 me te 10 (Taumata 5 o Te Reo Māori).

Description

Whakamīharo Mai and He Māia, He Toa, He Tangata Noa are specifically designed to engage reluctant readers in years 7–10. The aims of these books are to:

Whakamīharo Mai and He Māia, He Toa, He Tangata Noa uses topics, genre, text types and format to deliberately engage all readers. They cover interesting topics such as famous sports people, amazing facts and inspirational historical recounts.  The books also provide a range of visually stimulating illustrations, images and infographics.

Whakamīharo Mai is intended to be used with students in years 7 and 8 (Level 4 of Te Reo Māori).

He Māia, He Toa, He Tangata Noa is intended to be used with students in years 9 and 10 (Level 5 of Te Reo Māori).