HUIA

He Pūtea Whakanakonako 4

Kaupapa

E ono ngā waiata aroha kua hopukina ki te kōpae puoro hei whakatauira atu i ngā āhuatanga o te waiata aroha. He mea tautoko hoki tēnei rauemi i te pukapuka mā te ākonga me ngā aratohu mā te pouako hei whakaatu i ētahi huarahi ka taea e ngā ākonga i roto i tēnei kaupapa hei whakatutuki i ngā hiahia o Te Marautanga o Aotearoa me te NCEA.

Description

This is a collection of six waiata aroha which show the characteristics that feature in waiata aroha. Supporting resources consist of audio recordings as well as teacher notes that suggest approaches for study and also provide links to both Te Marautanga o Aotearoa and NCEA.