HUIA

He Pūtea Whakanakonako 2

Kaupapa

Tenei pukapuka he anthology o te whiti ki he ako reo me te kaipānui ki te pānui:

- 'Te toka o Houmea', Tāmati Kruger rāua ko Karakia Kruger

- 'Tū-parahaki me Kaihamu', Aaihe Huirama rāua ko Te Nguha Huirama

- 'Ko te pikinga a Rongo-maui ki te rangi', Hamiora Pio

- 'Ko Tāwhao', Te Nguha Huirama

Description

This book is an anthology of poetry for language study and reading for enjoyment:

- 'Te toka o Houmea', Tāmati Kruger and Karakia Kruger

- 'Tū-parahaki me Kaihamu', Aaihe Huirama and Te Nguha Huirama

- 'Ko te pikinga a Rongo-maui ki te rangi', Hamiora Pio

- 'Ko Tāwhao', Te Nguha Huirama