HUIA

He Pūtea Whakanakonako 3

Kaupapa

He kohinga karanga ēnei me āna whakamaramatanga hai tautoko. Ka tīmata i ngā tūāhuatanga o te karanga. Ka kīnakihia mā ngā karanga a ngā wahine me ngā karanga a te tāne. Nō Ngāti Awa me Tūhoe ngā kaituhi nā reira, kua kapo mai ngā tauira nō tōna ake iwi.

Description

A collection of karanga and explanations to support each one. It starts of with what the concept of a karanga. It has examples of karanga for woman and men.  The writers are from Ngāti Awa and Tūhoe so the examples are from those tribes.