HUIA

Eke Panuku 32 – Ngā Waitara a Māui

Kaupapa

He moheni reo Māori a Eke Panuku 32 mā te ākongai roto i ngā kura Māori me ngā akoranga reo Māori huri noa i te motu.

Kei tēnei putanga ngā kōrero e pā ana ki te poutiriao nei, a Māui. I takahia e Hina te motu tapu a Whiro. Nā tēnei tū āhuatanga ka kāhakitia a ia ki Rarohenga e ngā hōia a Whiro. Ka rongo a Māui, ka whāia e ia. Tōna taenga atu kua mauheretia tana wahine e Whiro. Ka tono ia mō tana wahine, ā, he whakatau atu anō tā Whiro. Ka whakamahia a Māui ki te mahi i ngā waitara e toru. Oti pai ana i a ia ka whakahokia tana wahine. Ki te kore ka noho rāua tahi hei taurekareka mā Whiro. Ko wai ka mōhio mēnā ka hua, ka tohu rānei a Māui?

Description

Eke Panuku 32 is a recreational youth magazine produced for students in wharekura and Māori language immersion and bilingual settings.

This issue we follow the legendary figure Māui, as he finds a way to rescue his wife. Hina his wife has being taken by Whiro’s henchmen. Maui pursues them to the Underworld. However he is told he must complete three tasks if he ever wants to see his wife again! If he succeeds then his wife is free to go, if he isn’t successful they both become slaves to Whiro.